Оферта за Групи
Оферта за Групи

Предложение за организирани групи Спортни и оздравителни лагери. Групи от културните центрове на университетите ( ансамбли, танцови колективи, фолклорни и естрадни състави и др.). Ученически лагери. Групи от университетите. Вид туризъм 1. Екологичен туризъм. 2. Исторически туризъм. 3. Поклоннически туризъм. 4. Здравен туризъм. а) Лечение чрез въздуха – в мястото, където се намира хотел „Пирински…