Храм "Св. Петка Българска" в Рупите
Храм "Св. Петка Българска" в Рупите

Хотел “Пирински Рай” може да Ви послужи като отправна точка за посещение на светият храм на “Св. Петка Българска” в Рупите. Построен е през 1994 година по проект на архитектите Богдан Томалевски и Лозан Лозанов и изписан от художника Светлин Русев. Кръстът над църквата е дело на скулптора Крум Дамянов. Основен ктитор на храма е…

Минерални Басейни в Огняново

Гостите на Хотел “Пирински Рай” могат да се възползват от дневни процедури в минералните басейни на село Огняново. “Огняновските минарални бани се състоят от 24 термоминерални извора със сумарен дебит 102 л/сек и ср. температура на водата 39 -40 градуса по Целзий. Най-известният и най-голямият извор тук – Мирото е част от т.нар. извор Крайречно, който има…